Het thema was deze avond “wazig”. En dat thema was voor veel leden zelf nogal wazig. Dat leidde tot uiteenlopende interpretaties. Sommigen meenden dat er dus niets scherp op de foto mocht zijn, terwijl anderen wel degelijk scherpte wilden met een bepaalde mate van wazigheid. Ook de figuurlijke betekenis van “wazig” werd in sommige foto’s getoond. Onderstaande foto’s werden besproken.
Terug naar Fotobesprekingen