De “Manders Driehoek” is een methodiek om foto’s te bespreken. FFV gebruikt deze methode tweemaal per jaar om in kleine groepjes foto’s te bespreken, terwijl dat op andere clubavonden plenair gebeurt. Mede vanwege de methode levert dit meestal levendige en gezellige discussies op. Zo ook de bespreking van deze avond.

De onderstaande foto’s werden in totaal door de vier groepen besproken, steeds alleen de foto’s van de deelnemers van de desbetreffende groep.


Terug naar Fotobesprekingen