Op deze pagina vindt u werk van de leden van Foto Flash Vianen, dat besproken is tijdens de laatste tienn thema-avonden.

Hier vindt u - gesorteerd naar thema - een selectie van de foto's die tijdens de fotobesprekingen zijn becommentarieerd.