Hier zie je de originele foto en de 18 ingezonden fotoshop bewerkingen. Deze werden besproken tijdens een online meeting op 7 april 2020.

er zijn geen afbeeldingen gevonden