Hier zie je de originele foto en de 15 ingezonden fotoshop bewerkingen. Deze werden besproken tijdens een online meeting op 21 april 2020.

er zijn geen afbeeldingen gevonden