Het eindresultaat van Kettingsfoto’s is altijd een verrassing voor alle deelnemers. Het werkt namelijk als volgt. Eén deelnemer maakt een foto en zendt die toe aan deelnemer 2. Die maakt foto 2, gebaseerd op/geïnspireerd door/in antwoord op/in vervolg op foto 1. Die 2e foto gaat naar deelnemer 3. Die maakt dan de derde foto gebaseerd, geïnspireerd, enzovoort op foto 2. En dit herhaalt zich tot alle deelnemers een foto hebben gemaakt. Elke deelnemer kent tot de publicatie van de hele ketting dus alleen de foto die hij/zij als inspiratie gekregen heeft en zijn/haar eigen foto. Om de lengte van de ketting binnen de perken te houden wordt het ledenbestand in 2 groepen opgesplitst en wordt een ketting per groep gecreëerd.

2023 Ketting groep 1

2023 Ketting groep 2