Bestuurssamenstelling

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijden Algemeen
Ingrid Bakker John Meijers Herman Suiskind Cock Krouwel André van Hooidonk

Naast het bestuur zijn er ook andere leden die zich nuttig maken binnen de vereniging.
Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld koekjes meenemen voor bij de koffie of de foto’s bespreken.

Commissies

De vereniging heeft 3 commissies:

Jurycommissie Wedstrijdcommissie Expositiecommissie
Herman
Wim
Cock
Joke
Ingrid
Cock
administratie van de "eigen" wedstrijden bewaking van de externe wedstrijden selectie van foto's voor de exposities en wedstrijden

Reglementen

Zoals elke vereniging heeft ook FFV statuten en reglementen. Je kunt ze hieronder downloaden.

Website

Rob Glaser onderhoudt deze website. Hij is bereikbaar via webmaster@flashvianen.com