Het lidmaatschap van de vereniging Foto Flash Vianen geeft het recht tot:

 • Bijwonen van de tweewekelijkse bijeenkomsten
 • Participeren in werkgroepen
 • Deelnemen aan door de vereniging georganiseerde cursussen
 • Deelnemen aan excursies
 • Deelnemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden
 • Deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door de Fotobond. Dit is de korte naam voor de “Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen” (BNAFV), waar Foto Flash Vianen bij is aangesloten.

Het lidmaatschap van Foto Flash Vianen bedraagt € 105,00 per jaar. (Bedrag voor het kalenderjaar 2024). In dat bedrag is het lidmaatschap van de Fotobond inbegrepen.
Wel bent u daarboven éénmalig € 15,00 inschrijfgeld verschuldigd voor de aanmelding bij de Fotobond.
Uw lidmaatschap van de Fotobond levert onder andere de volgende extra’s op:

 • Wekelijks digitale ontvangst van de fotonieuwsbrief In the picture met elke week een nieuw fotothema
 • Ontvangen van het digitale magazine In Beeld Online 4 x per jaar
 • Ontvangen van In Beeld Magazine in print 4 x per jaar

Voorts kunt u als lid van de Fotobond gebruikmaken van faciliteiten als

 • Portfoliobesprekingen door gekwalificeerde bondsfotografen
 • Deelname aan genregroepen op regionaal of landelijk niveau
 • Mentoraten volgen op landelijk en regionaal niveau
 • Cursussen volgen op allerlei niveaus
 • Kortingen op fotografieboeken, abonnementen en cursussen
 • Deelname aan exposities

Zie voor meer details Wat-doet-de-fotobond?

Wordt u  gedurende het kalenderjaar lid van Foto Flash Vianen dan betaalt u het lidmaatschap pro-rato.