Het lidmaatschap van de vereniging geeft het recht tot:

  • bijwonen van de bijeenkomsten
  • participeren in werkgroepen
  • deelnemen aan door de vereniging georganiseerde cursussen
  • deelnemen aan excursies
  • deelnemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden
  • deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door de BNAFV, de Bond van Nederlandse AmateurFotografen Verenigingen ook wel de Fotobond genoemd.

Het lidmaatschap bedraagt € 100,00 per geheel kalenderjaar, inclusief lidmaatschap van de Fotobond met een abonnement op het blad ‘In Beeld’ van de Fotobond, dat 4 keer per jaar verschijnt en het online magazine van de Fotobond “In the picture”, dat wekelijks verschijnt.

Kandidaten die gedurende het kalenderjaar lid worden, betalen het lidmaatschap pro-rato, exclusief de Bondsbijdrage.