Het lidmaatschap van de vereniging geeft het recht tot:

  • bijwonen van de bijeenkomsten
  • participeren in werkgroepen
  • deelnemen aan door de vereniging georganiseerde cursussen
  • deelnemen aan excursies
  • deelnemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden
  • deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door de BNAFV, de Bond van Nederlandse AmateurFotografen Verenigingen ook wel de Fotobond genoemd.

Het lidmaatschap bedraagt € 80,00 per geheel kalenderjaar, inclusief lidmaatschap van de Fotobond met een abonnement op het elk kwartaal verschijnende blad ‘In Beeld’ van de Fotobond.

Kandidaten die gedurende het kalenderjaar lid worden, betalen het lidmaatschap pro-rato, exclusief de Bondsbijdrage.