Het is een jaarlijkse klus voor de selectiecommissie: bepalen welke foto’s van de leden een plek verdienen in de reeks van 10 foto’s, waarmee FlashVianen mee gaat doen aan de wedstrijd van dit jaar.

Het is de jaarlijkse wedstrijd om “de Beste Club”-trofee van de afdeling Utrecht – ’t Gooi van de Fotobond. De selectiecommissie heeft alle 912 foto’s bekeken die in het afgelopen jaar door leden ter bespreking op de clubavonden zijn ingezonden. De gemaakte selectie werd op de clubavond van 10 mei 2022 aan de leden vertoond.