Foto Flash Vianen kent in het seizoen 2023-2024 een vijftal werkgroepen.

In de werkgroepen werken enkele leden samen aan een onderwerp of thema. Er worden (meestal) ook gezamenlijke fotosessies georganiseerd om elkaar te inspireren en kennis en ervaring uit te wisselen.

Iedereen kan het initiatief nemen om een werkgroep op te starten, De bedoeling is, dat per werkgroep minimaal 4 personen met een onderwerp aan de gang gaan. Eén lid uit de groep neemt de rol van coördinator van de werkgroep op zich. Na uiterlijk een jaar geeft de werkgroep een presentatie van de resultaten.

Sport & Cultuur

De eerste werkgroep, die een eindpresentatie verzorgde was de kleinste werkgroep qua aantal deelnemers: Sport & Cultuur. De presentatie vond plaats op 13 februari 2024.
Zie hier de presentatie.

Architectuur

Deze werkgroep bestond uit maar liefst 9 deelnemers. De eindpresentatie werd gegeven op 12 maart 2024.
Zie hier de presentatie.

Stillevens

Deze werkgroep bestaat uit 4 leden. De eindpresentatie wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.

Natuur

Deze werkgroep bestaat uit 6 leden. De eindpresentatie wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.

Straatfotografie

Deze werkgroep bestaat uit 3 leden. De eindpresentatie wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.